Operation Triton

Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon befinner sig i Medelhavet för att mellan 1 juni - 31 augusti genomföra sitt uppdrag i Frontex Operation Triton.

KBV 001 för med sig utrustning för att kunna ta hand om många människor ombord och tryggt och säkert föra dem till fast mark.

Läs mer om insatsen
KBV 001